Kurs Chrześcijańskiej Terapii Integralnej – TRZECIA EDYCJA  Ruszyła w listopadzie 2018 w Warszawie.
Koniec – 16.06.2019
Propozycja dla psychoterapeutów, doradców i innych osób zajmujących się pomocą psychologiczną

ROZWAŻAMY organizowanie IV EDYCJI KURSU.
Nie znamy jeszcze terminu.
O wszelkich planach będziemy informować w Social Mediach, oraz poprzez newsletter z naszej strony www.theosis.pl

Wszelkie informacje o tym co aktualnie robimy znajdziesz tu: FUNDA THEOSIS

 

PONIŻEJ KILKA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SAMEGO KURSU ChTI

KURS CHRZEŚCIJAŃSKIEJ TERAPII INTEGRALNEJ

W odpowiedzi na prośby płynące do nas z różnych stron, postanowiliśmy ponownie zorganizować kurs dla terapeutów, podczas którego będziemy dzielić się naszym doświadczeniem pracy w podejściu, które określamy Chrześcijańską Terapią Integralną. Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej terapii i duchowości oraz umiejętności, które będą mogły zostać wykorzystane w pracy z człowiekiem. Chcemy podzielić się zarówno metodami powszechnie znanymi w różnych szkołach terapii (sami rozpoczynaliśmy pracę, jako terapeuci systemowi), JEDNAK szczególnie, naszymi własnymi odkryciami.
Kurs stwarza przestrzeń spotkania ludzi, którym bliskie są idee zawarte w naszej książce: „Rozwój. Jak współpracować z łaską?” oraz chrześcijańskie podejście w terapii. Jak życie pokazało,  ma on kontynuację w postaci zjazdów „co jakiś czas”, o charakterze spotkań szkoleniowych, z możliwością dzielenia się własnymi doświadczeniami (dla chętnych). Powstała także regularna grupa superwizyjna. Aktualnie mamy zarejestrowaną fundację (Fundacja Theosis), której jednym z celów statutowych jest działanie  na rzecz Chrześcijańskiej Terapii Integralnej. Powsała także strona internetowa www.chti.pl
Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje.

DLA KOGO?
Uczestnikami kursu mogą zostać osoby już pracujące z człowiekiem (terapia, poradnictwo, coaching etc.), które ukończyły różne szkoły terapii (studia, kursy i profesjonalne szkolenia). W naszym przekonaniu terapeutą chrześcijańskim może być wyłącznie osoba znająca „od wewnątrz” życie duchowe, dlatego ważnym kryterium będzie praktykowana modlitwa oraz akceptacja dla zasad etycznych wynikających z nauczania Kościoła Katolickiego.

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji potencjalnych uczestników.

CO DA, A CZEGO NIE DA, UCZESTNICTWO W KURSIE?

Nie mamy uprawnień nadawania jakichkolwiek certyfikatów upoważniających do wykonywania zawodu. Celem kursu nie jest uczenie terapii od podstaw. Uczestnicy kursu muszą się opierać na własnych ścieżkach kariery zawodowej. Naszym celem jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz umiejętności charakterystycznych dla Chrześcijańskiej Terapii Integralnej, tak jak ją sami pojmujemy. Osobom, które przejdą szkolenie i spełnią stawiane wymagania (p. niżej) zaproponujemy znalezienie się w bazie terapeutów, których będziemy polecali, jako praktykujących zgodnie z podejściem ChTI.

Warunki, jakie trzeba będzie spełnić, aby znaleźć się w bazie terapeutów ChTI:
•    podjęcie modlitwy osobistej, szczególnie doświadczenie modlitwy w ciszy oraz kierownictwa duchowego
•    poświadczone odpowiednimi dokumentami ukończenie lub kontynuowanie nauki w uznanych ośrodkach szkolących terapeutów (niekoniecznie chrześcijańskich)
•    aktywne uczestnictwo w zajęciach obejmujących kurs
•    odbywanie rekolekcji wprowadzających w duchowość Przyjaciół Miłości Miłosiernej (prowadzone przez nas cyklicznie rekolekcje o charakterze Lectio Divina, cztery stopnie)
•    kontynuowanie spotkań o charakterze superwizji w gronie terapeutów ChTI
•    praktyka zawodowa
•    w przypadku praktyki prywatnej, przyjęcie zasady, że pacjent może płacić mniej, jeśli rutynowa stawka


PLAN
Planujemy dziesięć zjazdów.
Każdy zjazd będzie zawierał:

•    spotkanie wokół Słowa o charakterze Lectio Divina z dzieleniem z własnego doświadczenia życia wewnętrznego
•    wprowadzenie teoretyczne w temat (poruszymy na pewno: podstawy teologiczne ChTI, zespół niezaspokojenia emocjonalnego, nerwica deprywacyjna, nerwica lękowa, pacjent depresyjny, neurotyczny, praca z parą, praca z rodziną, nerwica natręctw, praca z niechcianymi odczuciami homoerotycznymi, doświadczenie nocy ciemnej – na styku duchowości i psychologii, podstawy rozpoznawania zaburzeń psychicznych, uzależnienia (szczególnie: masturbacja, pornografia i inne niezwiązane z alkoholem lub środkami psychoaktywnymi), coaching rodzicielski, elementy towarzyszenia duchowego)

•    przekazanie konkretnych technik, sposobów pracy użytecznych w danym temacie (praca z myślami, praca z ciałem, medytacja, kontemplacja, elementy choreoterapii, psychodrama, praca grupowa, afirmacja, praca poprzez skype)

•    ćwiczenia
•    superwizje w grupie
•    zadanie domowe (np. lektury, przygotowanie zagadnień teoretycznych, ćwiczenia do zastosowania w pracy z klientem, etc.)Wszystkie zajęcia w całości będą nagrywane i udostępnione uczestnikom w postaci płyt DVD.