Kurs Chrześcijańskiej Terapii Integralnej – IV EDYCJA  
Propozycja dla psychoterapeutów, doradców, coachów, i innych osób zajmujących się pomocą psychologiczną i duchową.


Zapraszamy na czwartą edycję kursu dla terapeutów, podczas którego będziemy dzielić się naszym doświadczeniem pracy w podejściu, które określamy Chrześcijańską Terapią Integralną (www.chti.pl). Celem kursu jest przekazanie wiedzy ze styku terapii i duchowości oraz praktycznych umiejętności, które będą mogły zostać wykorzystane w pracy z potrzebującym człowiekiem z uwzględnieniem duchowości chrześcijańskiej.
Kurs stwarza przestrzeń spotkania ludzi, którym bliskie są idee terapii z uwzględnieniem duchowego wymiaru człowieka. Naszym celem jest również tworzenie środowiska dla terapeutów wierzących, którzy pragną podnosić swoje kwalifikacje integrując wymiar intelektualny, emocjonalny, cielesny i duchowy człowieka. W sierpniu 2015 roku powstała Fundacja Theosis (www.fundacjatheosis.pl), której jednym z celów statutowych jest działanie na rzecz Chrześcijańskiej Terapii Integralnej. Więcej informacji o nas – osobach prowadzących – można znaleźć na stronach www.gajdy.pl oraz www.terapia-szczecin.pl

Monika i dk. Marcin Gajdowie