W czerwcu 2023 roku zakończyła się czwarta edycja kursu dla terapeutów, podczas którego dzieliliśmy się naszym doświadczeniem pracy w podejściu, które określamy Chrześcijańską Terapią Integralną (www.chti.pl).

Celem kursu jest przekazanie wiedzy ze styku terapii i duchowości oraz praktycznych umiejętności, które będą mogły zostać wykorzystane w pracy z potrzebującym człowiekiem z uwzględnieniem duchowości chrześcijańskiej.
Kurs stwarza przestrzeń spotkania ludzi, którym bliskie są idee terapii z uwzględnieniem duchowego wymiaru człowieka. Naszym celem jest również tworzenie środowiska dla terapeutów wierzących, którzy pragną podnosić swoje kwalifikacje integrując wymiar intelektualny, emocjonalny, cielesny i duchowy człowieka. W sierpniu 2015 roku powstała Fundacja Theosis (www.fundacjatheosis.pl), której jednym z celów statutowych jest działanie na rzecz Chrześcijańskiej Terapii Integralnej. Więcej informacji o nas – osobach prowadzących – można znaleźć na stronach www.gajdy.pl oraz www.terapia-szczecin.pl

Monika i dk. Marcin Gajdowie

TERMIN KOLEJNEGO KURSU:

Obecnie nie posiadamy wiedzy na temat ewentualnego kolejnego terminu ani miejsca kursu. Czas i życie pokażą co Łaska przyniesie.
Zachęcamy do odwiedzania naszej zakładki: WYDARZENIA. Tam publikujemy plany na cały rok. Zachęcamy również do zapisania się na subskrybcję.
Można to zrobić u dołu strony fundacjatheosis.pl. Co jakiś czas wysyłamy informację co u nas 🙂

DLA KOGO?
Uczestnikami kursu mogą zostać osoby już pracujące z człowiekiem (terapia, poradnictwo, coaching, etc.), które ukończyły różne szkoły terapii (studia, kursy i profesjonalne szkolenia). W wyjątkowych sytuacjach otwieramy się na kursie na osoby duchowne i zakonne, które są zainteresowane zagadnieniami ze styku psychologii i duchowości z racji wykonywanej posługi w Kościele.

ZAWARTOŚĆ ZAJĘĆ I METODY PRACY

Każdy zjazd zawierał:

• wprowadzenie teoretyczne w temat (poruszymy na pewno: podstawy teologiczne ChTI, zespół niezaspokojenia emocjonalnego, nerwica deprywacyjna a border line, nerwica lękowa, pacjent depresyjny, neurotyczny religijnie w tym nerwica natręctw, klienci z niechcianymi odczuciami homoerotycznymi, doświadczenie nocy ciemnej – na styku duchowości i psychologii, uzależnienie od masturbacji i pornografii, praca z wewnętrznym dzieckiem, wymiar transpersonalny terapii (odniesienie do Chrystusa), praca z EGO
• przekazanie konkretnych technik, sposobów pracy użytecznych w danym temacie (praca z myślami, praca z ciałem, medytacja, kontemplacja, elementy choreoterapii, afirmacja, focusing, praca ustawieniowa)
• ćwiczenia praktyczne i doświadczenia własne uczestników
• superwizje
• Spotkanie wokół Pisma Świętego o charakterze Lectio Divina

Pracujemy z zaangażowaniem intelektu, psychiki, ciała i ducha.
Po każdym zjeździe uczestnicy otrzymują materiały (treści teoretyczne, schematy technik, podkłady muzyczne), które umożliwiają praktyczne ich wykorzystanie we własnej pracy terapeutycznej.

CO DA (A CZEGO NIE DA) UCZESTNICTWO W KURSIE?

Nie mamy uprawnień nadawania jakichkolwiek certyfikatów upoważniających do wykonywania zawodu. Celem kursu nie jest uczenie terapii od podstaw. Uczestnicy kursu muszą się opierać na własnych ścieżkach kariery zawodowej. Naszym celem jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz umiejętności charakterystycznych dla Chrześcijańskiej Terapii Integralnej, tak jak ją sami pojmujemy. Osobom, które przejdą szkolenie i spełnią stawiane wymagania (p. niżej), zaproponujemy znalezienie się w bazie terapeutów, których będziemy polecali, jako praktykujących zgodnie z podejściem ChTI.

Warunki, jakie trzeba będzie spełnić, aby znaleźć się w bazie terapeutów ChTI:

• utożsamianie się z celami i definicjami ChTI podanym na stronie www.chti.pl
• podjęcie modlitwy osobistej, szczególnie doświadczenie modlitwy w ciszy, kontynuacja osobistej chrześcijańskiej formacji
• ukończenie lub kontynuowanie nauki w uznanych ośrodkach szkolących terapeutów (niekoniecznie chrześcijańskich)

• kontynuowanie spotkań o charakterze superwizji w gronie terapeutów ChTI (chodzi nam o uczestniczenie we wspólnych „dużych” zjazdach), superwizję w gronie ChTI i/lub superwizję we własnym środowisku

• składka miesięczna na Fundację Theosis – przez siebie ustalona i zgłoszona

CZAS ZAJĘĆ

Zjazdy odbywały się w Poznaniu w weekendy w godzinach:
18.00 – 21.00 w piątek
9.00 – 18.00 (z półtoragodzinną przerwą obiadową) w sobotę
9.00 – 13.00 w niedzielę

Odbyło się dziewięć zjazdów stacjonarnych oraz jedno całodniowe spotkanie online (sobota):

9 – 11 września 2022
7 – 9 października 2022
28 – 30 października 2022
26 listopada 2022 (online)
13 – 15 stycznia 2023
3 – 5 marca 2023
24 – 26 marca 2023
14 – 16 kwietnia 2023
12 – 14 maja 2023
9 – 11 czerwca 2023

MIEJSCE ZAJĘĆ

Wszystkie zjazdy stacjonarne odbywały się w Domu Rekolekcyjnym w Poznaniu – Morasku, prowadzonym przez Siostry Misjonarki dla Polonii Zagranicznej:

STRONA OŚRODKA

Zachęcamy uczestników kursu spoza Poznania do skorzystania z noclegów w tym samym miejscu.
Wszyscy uczestnicy będą także mogli skorzystać z posiłków w domu rekolekcyjnym.
Nie jest to jednak obligatoryjne. Noclegi i posiłki nie są wliczone w cenę kursu.

KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt całego szkolenia (dziewięć zjazdów stacjonarnych, jednodniowy kurs online + materiały) wynosi 4400 zł.
Istnieje możliwość rozbicia płatności na dziesięć rat po 440 zł, płatnych przed kolejnymi zajęciami (nieobecność na zjeździe nie zwalnia z opłaty).
Osoby wpłacające jednorazowo całość uzyskują rabat w wysokości 400 zł.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy przesyłać do nas mailem (mm@gajdy.pl), powinny one zawierać:
• imię i nazwisko, wiek, telefon do kontaktu
• kilka słów o sobie (dlaczego ten kurs oraz krótkie podsumowanie swojej drogi duchowej)
• CV
• listę ukończonych z dyplomem lub certyfikatem studiów wyższych, szkoleń, kursów (proszę podać rok otrzymania dyplomu)
• aktualne miejsce praktyki (z uwzględnieniem liczby klientów w miesiącu, średnią ilość godzin pracy z człowiekiem dziennie)
• informacje jakie zagadnienia i obszary terapii szczególnie Cię interesują

Otrzymasz od nas potwierdzenie otrzymania Twojego zgłoszenia i zaproszenie do rozmowy kwalifikacyjnej online.
Jeśli razem zdecydujemy się na tę wspólną kursową przygodę, poprosimy Cię o przelanie kaucji w wysokości jednej raty i jesteś zakwalifikowana/y.
Kaucję zwracamy w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie do 1 czerwca 2022 roku

ZAPRASZAMY 🙂

Monika i Marcin Gajdowie

terapia-szczecin.pl
gajdy.pl