Anna Gajda
RYBNIK

Psychotraumatolog, certyfikowany Interwent Kryzysowy oraz specjalista Pomocy Psychologicznej – ukończony I i II stopnień w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie.
Trener Treningu Umiejętności Społecznych, Rzecznik osób skrzywdzonych przez ludzi Kościoła w Archidiecezji Katowickiej.

Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu: terapii traumy (Studium Integracyjnej Terapii Osób Po Traumie I i II stopień), terapii poznawczo-behawioralnej, systemowej, integratywnej, neurobiologii wczesnego dzieciństwa, NVC (porozumienie bez przemocy), żałoby, terapii akceptacji i zaangażowania, pracy z ciałem.

Udziela specjalistycznej pomocy m. in. w sytuacji:
– kryzysu rodzinnego,
– rodzicom w sprawach wychowawczych (dzieci od wieku przedszkolnego, młodzież),
– straty, żałoby, choroby własnej lub bliskiej osoby,
– zagrożenia samobójstwem,
– traumy,
– nieumiejętności poradzenia sobie z własnymi emocjami,
– samotności, nieśmiałości, w tzw. niskim poczuciu własnej wartości,
– neurotyczności religijnej.
Zaprasza również osoby wysoko wrażliwe, mające trudności w relacjach z innymi ludźmi, niezadowolonych z jakości swego życia.

GABINETY

Kierownik Archidiecezjalnej Poradni Psychologicznej

„Przystań”, oddział w Rybniku
ul. Mikołowska 4

GABINET PRYWATNY