Anna Gajda
RYBNIK

Certyfikowany specjalista Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Psychologicznego, w trakcie szkolenia z Psychotraumatologii Praktycznej w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii,
trener Treningu Umiejętności Społecznych. Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, systemowej, integralnej, ACT i neurobiologii wczesnego dzieciństwa.
Rzecznik osób skrzywdzonych przez ludzi Kościoła w Archidiecezji Katowickiej.