Joanna Burchard
SZCZECIN

Pracuję w nurcie Terapii Systemowej i Chrześcijańskiej Terapii Integralnej.
Zajmuję się psychoterapią indywidualną oraz psychoterapią par i małżeństw.
Moimi klientami są osoby mające problemy z emocjami, depresją, nerwicą lękową, zwłaszcza na tle religijnym,
z Zespołem Niezaspokojenia Emocjonalnego, przeżywające żałobę po stracie, w kryzysie lub poszukujące od nowa sensu życia.
Zapraszam również osoby z problemem radzenia sobie ze stresem, złością, doświadczającymi trudności w relacjach,
mającymi poczucie osamotnienia, pustki i bycia niezrozumiałymi przez innych.
Przyjmuję osoby, które chcą przyjrzeć się swojemu systemowi wartości oraz potrzebują towarzyszenia w swoim rozwoju duchowym.