Norbert Dawidczyk
OSTROŁĘKA

Obszar mojej pracy to przede wszystkim:
terapia ZNE (zespół niezaspokojenia emocjonalnego) w oparciu o koncepcje Baars, Terruwe
pomoc w trudnościach małżeńskich i rodzinnych, pomoc w trudnościach wychowawczych,
pomoc duchowa,

Formy pracy:
terapia indywidualna
terapia pary/małżeńska


Poradnia Małżeńska i Psychoterapii Indywidualnej „Spotkanie”
ul. gen. „Grota” Roweckiego 9 lokal 3
07 – 410 Ostrołęka