Grażyna Łyszczyk
WARSZAWA

Jestem psychoterapeutą, socjoterapeutą, teologiem.
Ukończyłam m.in. Studium Psychoterapii Integratywnej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Szkolenie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży SPCh oraz kurs Chrześcijańskiej Terapii Integralnej.
Moją pasją jest, między innymi, praca z drugim człowiekiem. Jest to praca, która jest dla mnie dużą radością i odpowiedzialnością. Terapeutycznie pracuje w nurcie integratywnym. Podczas pracy terapeutycznej sięgamy do źródeł problemów, czyli leczenie przyczynowe, a nie objawowe. Dzięki temu efekty pracy są trwalsze, a człowiek podejmujący terapię staje się coraz bardziej świadomy siebie i lepiej przygotowany do podejmowania trafnych i konstruktywnych decyzji w przyszłości. Aby móc tego dokonać wracamy do przeszłości, starając się ją lepiej zrozumieć i dając możliwość wyrażenia zalegających emocji oraz przepracowania nierozwiązanych konfliktów.
Bycie psychoterapeutą to jednocześnie zobowiązanie do ciągłego rozwoju co czynię m.in. poszerzając swoje umiejętności pracując pod superwizją.
Do kontaktu zapraszam osoby zmagające się z różnymi problemami i trudnościami w życiu, jak i osoby chcące lepiej zrozumieć samych siebie. Wszystkich, którzy mają potrzebę zrozumienia i zmiany swojego życia.
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 15 r.ż.

 

Pracuję w gabinecie w Warszawie oraz online przez komunikatory internetowe np. Skype.