Sara Katulska
GDAŃSK

Prowadzę konsultacje psychologiczne, wychowawcze oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu humanistyczno – doświadczeniowym, integrując kierunki terapeutyczne takie jak: terapia skoncentrowana na kliencie, terapia Gestalt, terapia skoncentrowana na emocjach oraz focusing. W pracy psychoterapeutycznej najważniejszy jest dla mnie pełen empatii i akceptacji, autentyczny kontakt z drugim człowiekiem. Pracuję między innymi z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, zaburzeń nastrojów, nerwic, poczucia braku sensu, kryzysów osobistych, trudności w relacjach, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, przeżytych wydarzeń traumatycznych, braku akceptacji siebie, zespołu niezaspokojenia emocjonalnego…


Gabinet prywatny
Gdynia – Śródmieście
ul. Waszyngtona 34/36
III piętro, pok.329