Magdalena Tokłowicz
POZNAŃ

Na co dzień pracuję w ramach własnej działalności Strefa Nadziei i współpracuję z poradnią Vinea,
Stowarzyszeniem Strefa Rodziny jak i poradnią przy parafii św Rocha w Poznaniu.
Pracuję w nurcie ChTI i terapii systemowej,a w poradni Vinea przy kościele ojców Jezuitów odbywam regularnie superwizję.