Witold Wiśniewski
OLSZTYN

Prowadzę terapię poznawczo behawioralną i terapię schematu. Dodatkowo udzielam porad i konsultacji.
Pomagam w depresji, lękach, uzależnieniach, a także w problemach,
które trudno przyporządkować do konkretnej diagnozy. Stale kształcę się terapeutycznie i superwizję swoją pracę. Podejmuję także pracę z młodzieżą.